Velkommen til Multimidtun AS

Håndverks virksomheten i Mulitmidtun er nå lagt ned. Tidligere kunder må gjerne ta kontakt ved spørsmål.

Multimidtun konsentrerer seg nå om å forvalte sine egne eiendommer. Nye forretnings- og investeringsområder blir fortløpende vurdert.

Et av fokusområdene er å drifte og videreutvikle datterselskapet Completto AS. Selskapet driver innen dialogmarkedsføring og tilstøtende markedsaktiviteter. Completto kan fungere som en forlenget arm for din markedsavdeling. Mer informasjon finner du på www.completto.no.

Vennlig hilsen
Johs. Devold Midtun
Daglig leder